DERFOR ØKOLOGI

For os er økologi lig med høj dyrevelfærd. Vi er ikke i tvivl om at økologiske høns har et meget bedre liv end høns i andre former for ægproduktion.

FORSKEL PÅ OPVÆKST

Allerede mens de er små, er der forskel i dyrevelfærden hos de kyllinger, der senere i livet skal blive æglæggende økologiske høns, og kyllinger til andre former for ægproduktion.

I landmændenes fagsprog bliver kyllinger som vokser op for at blive til æglæggende høns, kaldt for hønniker. Økologiske hønniker skal have en stald med dagslys og pinde til at sidde på. De skal også have mulighed for at gå ud i en hønsegård fra de er 6 – 7 uger gamle og har fjer nok til at holde varmen.

Derimod har de hønniker som senere skal blive burhøns, frilands- eller skrabehøns, normalt ikke adgang til nogen hønsegård; og de må ofte nøjes med kunstigt lys og mindre plads i stalden.

FORSKEL PÅ FODER

Fra de er helt små, får økologiske hønniker og høns både grovfoder og kraftfoder. Grovfoderet er rigt på fibre, godt for maven, og det grove foder giver hønnikerne og hønsene noget at rode i og beskæftige sig med.

Om sommeren kan grovfoderet være det græs og andet grønt som vokser i hønsegården. Resten af året kan grovfoderet for eksempel være hele og konserverede korn- og ærteplanter (kaldet ensilage), roer og gulerødder som landmanden strør ud i hønsehuset. Grovfoderet er altid økologisk dyrket.

Ikke-økologiske hønniker og høns får normalt slet ikke grovfoder. Kraftfoder kan være kerner af korn, bønner og andet foder som er rigt på energi og protein og får hønnikerne til at vokse og hønsene til at lægge mange æg. Mindst 95 procent af kraftfoderet til økologiske hønniker og høns skal være økologisk dyrket, og der må slet ikke være gensplejsede ingredienser (GMO) i foderet.

Foderet til ikke-økologiske dyr er dyrket med kunstige sprøjtemidler og kunstgødning, og der kan være blandet gensplejsede planter i foderet.

FLERE FORSKELLE

Herunder kan du se flere fakta om de forskellige former for ægproduktion.

Vil du vide mere om økologi generelt, kan du finde en masse oplysninger på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

De præcise regler for økologisk produktion kan du se i den vejledning som ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

HØNSEHUSET

ØKOLOGISKE ÆG

 • Økologiske æg kommer fra høns der lever i huse med op til 3000 høns i en flok
 • Der må være op til seks høns pr. kvadratmeter i hønsehuset
 • Hønsene skal have siddepinde og reder
 • Mindst en tredjedel af gulvet skal være velforsynet med strøelse som halm eller sand
 • Strøelsen skal give hønsene mulighed for at støvbade, hvilket er en meget vigtig naturlig adfærd for dem. Ved at baske med vingerne og skrabe med fødderne under støvbadningen, kan hønsene fjerne overflødigt fedt og snavs samt eventuelt utøj fra deres fjer.
 • Der skal være almindeligt dagslys i stalden

BURÆG

 • Buræg er lagt af høns der lever i bure lavet af trådnet. Pladsen i burene svarer til at der er 13 høns på en kvadratmeter.
 • I buret skal der være et sted med strøelse som hønsene kan bruge til støvbadning.
 • Buræg er lagt af høns der lever i bure lavet af trådnet. Pladsen i burene svarer til at der er 13 høns på en kvadratmeter.

SKRAB- OG FRILANDSÆG

 • Kommer fra høns der går i flokke på mellem 3000 og 10.000 stk, med op til ni høns per kvadratmeter
 • Stalden skal være indrettet med reder og siddepinde
 • Mindst en tredjedel af arealet skal være dækket med sand, halm eller anden strøelse

HØNSEGÅRDEN

ØKOLOGISKE ÆG

 • Økologiske høns skal – når vejret er til det – have adgang til et udendørs areal på mindst fire kvadratmeter pr. høne
 • Hønsegården skal være dækket af græs eller anden vegetation
 • Der skal desuden være læ og beplantning.

BURÆG

 • Burhøns kommer aldrig ud af burene og har ingen mulighed for at komme ud i fri luft.

SKRABEÆG

 • Skrabehøns har ikke mulighed for at komme udendørs. Ej heller er der krav om vinduer i stalden, så en skrabehøne kan leve hele sit liv uden mulighed for at se solen.

FRILANDSÆG

 • Fritgående høns har adgang til et udendørs areal på minimum 4 kvadratmeter pr. høne

FODERET

ØKOLOGISKE ÆG

 • Økologiske høns får økologisk dyrket foder. Det vil sige at der ikke er brugt syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning eller gensplejsning i produktionen af foderet. Dog må fem procent af foderet være ikke-økologisk, hvis der ikke kan skaffes tilstrækkeligt meget økologisk foder. Men under ingen omstændigheder må foderet være gensplejset.
 • Økologiske høns er de eneste høns, der skal have adgang til grovfoder som eksempelvis græs, ensilage (konserveret grøntfoder), gulerødder eller roer. Grovfoderet er vigtigt for hønsenes fordøjelse og dermed for deres velfærd.

BURÆG

 • Foderet til burhøns kommer fra konventionelle afgrøder, dyrket ved hjælp af syntetiske sprøjtemidler og kunstgødning. Ofte er der også anvendt gensplejsede afgrøder til foderet.

SKRABEÆG

 • Skrabehøns får ligesom burhøns konventionelt foder, produceret med brug af syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning og ofte gensplejsning.

FRILANDSÆG

 • Konventionelt. Det vil sige produceret ved brug af syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning og ofte gensplejsning.

OPDRÆT

ØKOLOGISKE ÆG

 • Økologiske høns skal have levet under økologiske forhold hele livet. Det vil sige at de også som kyllinger skal have adgang til fri luft, mulighed for at sandbade og så videre.

BURÆG

 • Inden de bliver sat ind i burene, er dyrene vokset op indendørs uden adgang til udearealer og uden mulighed for at følge deres natur ved at sandbade og sove på siddepinde.

SKRABEÆG

 • Skrabehøns er vokset op på samme måde som burhøns.

FRILANDSÆG

 • Frilandshøns er vokset op på samme måde som burhøns og skrabehøns.