INGEBORG OG BRIAN HOLM

Midt mellem Esbjerg og Vejle har Ingeborg og Brian Holm deres økologiske landbrug med høns og grise. Høns har de 9.000 af, fordelt på tre flokke, og de har 600 søer (voksne hun-svin) som i løbet af et år føder omkring 13.800 små grise.

Ingeborg og Brian beholder de fleste af grisene indtil de skal på slagteriet. Resten sælger de til andre økologiske landmænd når de er store nok til at komme væk fra deres mor. På gården er også to hjemmeboende børn og 10 medarbejdere.

Glæder sig hver dag

– Jeg glæder mig hver dag over at se dyrene komme ud og have mulighed for at dyrke en så naturlig adfærd som det er muligt når det nu er et landbrug og ikke vild natur.

– For mig er noget af det vigtige ved økologi også at vi holder hus med ressourcerne og ikke tærer på dem. Derfor har vi også gennem årene plantet mange træer og buske af forskellige arter i hønsegården. Træer der både kan give ly og skygge for hønsene og samtidig kan udnytte hønsenes efterladenskaber som gødning. Fra træerne falder der blade, frugt og bær ned. Det er ligesom lidt ekstra slik til hønsene, og på den måde kan næringsstofferne køre i ring og blive udnyttet flere gange. Sådan noget synes jeg er sjovt, siger Ingeborg.

STALD DATA