Dueholm går forrest i kampen mod bedre hønsevelfærd

Hos Dueholm har dyrevelfærd altid haft højeste prioritet, og for os er økologi lig med høj dyrevelfærd. Vi er ikke i tvivl om, at økologiske høns har et meget bedre liv end høns i andre former for ægproduktion.

Det naturligt for os at gå forrest i kampen for bedre dyrevelfærd. Derfor var vi heller ikke i tvivl, da en rapport fra Københavns Universitet i september 2021 viste, at otte ud af 10 høns får brud eller revner på det yderste af deres brystben, når de lægger æg.

I samarbejde med Coop har vi taget yderlige skridt for bedre dyrevelfærd og udviklet et koncept for vores æg med 4 Hjerter, hvor forholdene for vores høns er markant bedre end for andre økologiske høns. Det er økologisk liv på luksusklasse.

Hønsevelfærd.dk får sin egen platform

Med hønsevelfærd.dk ønsker vi at gå aktivt ind i kampen for at give høns det bedst mulige liv ved produktion af økologiske æg.

Vi vil skabe en åben, troværdig og dynamisk platform, der: 

  Samler den nyeste viden og forskning inden for hønsevelfærd

  Deler resultaterne fra Dueholms egne forsøg, der kan forbedre hønsevelfærd

  Styrker forbrugernes kendskab til, hvad der kan øge høns generelle velfærd

Hos Dueholm har hønsevelfærd været højeste prioritet, siden vi leverede de første økologiske æg til Irma i 1991. Vi var de første, der stoppede med at brænde spidsen af hønsenes næb, vi var de første, der gav vores høns en veranda, og vi var med til at gøre det til et lovkrav, at økologiske høns skal leve økologisk hele livet. Derfor er det naturligt for os endnu engang at gå forrest med dette forum for at forbedre hønsenes velfærd.

Lars & Susanne Poulsen

Grundlæggere af Dueholm Æg.