GL. HVAM

Andre Hingstman

I landsbyen Gl. Hvam i Himmerland har Andre Hingstman en gård med 10.000 økologiske høns. Hønsene er delt op i fire flokke som har hver deres del af stalden og hver deres hønsegård. Stalden er indrettet sådan at Andre let kan komme rundt i den selv om han sidder i kørestol efter en arbejdsulykke i 2005. Kørestolen forhindrer ham ikke i at deltage i arbejdet med at passe hønsene, fem køer med kalve og to heste som familien også ejer. Andre, hans hustru Aaltje Hingstman og deres to børn bor ikke selv i Gl. Hvam men på en anden gård syv km derfra, i Hvilsom. Også Aaltje og to deltidsansatte medhjælpere er med til at passe dyr og jord på de to gårde.

Sjovt og spændende at være økolog

– Det er sjovt og spændende at drive økologisk landbrug fordi man er nødt til at forebygge problemerne og finde alternativer til de kemikalier som de konventionelle landmænd bruger, siger Andre og fortsætter: – Man er nødt til at tænke i nye baner som økolog. For eksempel bruger vi kalk til at forebygge blodmider som kan være et problem i en stald med høns, hvorimod de konventionelle landmænd er vant til at bruge kemikalier imod blodmiderne. – Det er det samme i marken. Der er vi økologer nødt til at forebygge problemer med ukrudt og plantesygdomme, for vi kan ikke bare køre ud med sprøjten, når problemerne opstår.

STALD DATA