Ikke PFAS i hønsefoder

Efter det kom frem, at DTU i en undersøgelse har fundet forhøjede værdier af PFAS i økologiske æg som stammede fra fiskemel, fjernede Dueholm straks fiskemelet fra hønsefoderet, i lighed med resten af æg branchen.

Det er jo netop formålet med økologisk produktion at minimere indholdet af uvedkommende stoffer, i vores fødevarer. 

Vi har siden løbende målt indholdet af stoffet i vores æg og målingerne viste at de økologiske æg i løbet af få uger var nede på et meget lavt, næsten ikke målbart, niveau.

Derfor er det en stor glæde for at os at kunne meddele, at prøverne nu viser at økologiske æg mindst lige så sikre at spise som alle andre æg.