Henrik Christensen

I Givskud vest for Vejle ejer Henrik Christensen tre gårde som han sammen med tre medarbejdere driver økologisk. På to af gårdene er der i alt seks flokke høns med tilsammen 18.000 høns som lægger æg til dig og alle andre der spiser æg fra Dueholm. På den tredje gård er der stalde og udearealer […]

Knud Knudsen

I alt 36.000 økologiske høns har Knud og Sonja Knudsen på tre gårde nordøst for Ribe. Hønsene er delt op i flokke med 3.000 i hver flok og fire flokke på hver gård. Udover hønsene har Knud og Sonja også 700 hektar jord (svarende til cirka 1.000 fodboldbaner) hvor der bliver dyrket økologiske kartofler, korn […]

Ingeborg Brian Holm

Midt mellem Esbjerg og Vejle har Ingeborg og Brian Holm deres økologiske landbrug med høns og grise. Høns har de 9.000 af, fordelt på tre flokke, og de har 600 søer (voksne hun-svin) som i løbet af et år føder omkring 13.800 små grise. Ingeborg og Brian beholder de fleste af grisene indtil de skal […]

Brian Pagaard

I Kvong mellem Tarm og Varde driver Brian Pagaard sit økologiske landbrug med i alt 13.500 høns. Hønsene er delt op i fem flokke. Tre flokke har hver sin afdeling i det ene af to hønsehuse, i det andet hønsehus er der to flokke. Hønsene passes af Brian selv sammen med en medhjælper på halv […]