Martin Lauridsen Østergaarden

I nærheden af Herning ligger Østergaarden hvor Laila og Martin Lauridsen bor sammen med deres fem børn. Ude i staldene bor familiens heste og to flokke høns på hver 3000. Hver hønseflok har sin egen hønsegård, hvor Laila og Martin har plantet en hel lille skov. Velfærden skal være i orden – Det er vigtigt […]

Østerlykke

Ægpakkeriet Dueholm er opkaldt efter en mere end 200 år gammel bondegård af samme navn, beliggende ved Hovedgård mellem Horsens og Aarhus. Gård og pakkeri er en ægte familievirksomhed der drives af ægteparret Lars og Susanne Poulsen samt deres fem voksne sønner. Gården har de overtaget fra Lars’ forældre. Pakkeriet har Lars, Susanne og sønnerne […]

Jørgen Lodberg

På en gård nær Holstebro bor Tove og Jørgen Lodberg, og her driver Jørgen Vinding Landæg sammen med tre ansatte. Fordelt på tre flokke er her i alt 9.000 høns, og i 16 andre stalde med tilhørende udearealer bor der omkring 200.000 kyllinger, også kaldet hønniker. Når hønnikerne er så store at de begynder at […]

Erling Bonde

På St. Gåsdal nær Skjern i Vestjylland drives et større økologisk landbrug, ejet af Erling Bonde. Her er der blandt andet to stalde med høns og tilhørende hønsegårde, med 3000 høns i hver stald. Det der fylder mest på bedriften, er dog de 600 malkekøer samt deres kalve og kvier. Desuden har Erling 300 Angus […]

Okker Gokker Gården

På det nordlige Djursland bor Kaj Jørgensen på Okker Gokker Gården. I stalden og hønsegården har Kaj 4.380 høns fordelt på to flokke. Lige siden 1994 har han drevet gården økologisk. – At jeg er økolog skyldes især glæden ved at arbejde uden kemikalier. Det er også dejligt at hønsene kan gå udenfor, og indendørs […]

Uffe Stougaard

Hvolbækgård ligger i landsbyen Hvolbæk mellem Odder og Skanderborg. Her bor Jytte og Uffe Stougaard i stuehuset, og i staldene og hønsegårdene har de 12.000 høns. Hønsene er delt op i fire flokke på hver 3.000. Til gården hører 42 hektar jord, svarende til cirka 60 fodboldbaner, hvor Uffe blandt andet dyrker korn og en […]

FRYDENSBJERG

Nær Brande i Midtjylland driver Jan Volmar og Birgit Hoffmann den økologiske gård Frydensbjerg sammen med en voksen søn og en medarbejder mere. På Frydensbjerg er der hønsehuse og hønsegårde til seks flokke a’ 3000 høns. På gården avles der foder til hønsene på en del af de tilhørende 129 hektar jord (svarende til cirka […]

Dueholm

Ægpakkeriet Dueholm er opkaldt efter en mere end 200 år gammel bondegård af samme navn, beliggende ved Hovedgård mellem Horsens og Aarhus. Gård og pakkeri er en ægte familievirksomhed der drives af ægteparret Lars og Susanne Poulsen samt deres fem voksne sønner. Gården har de overtaget fra Lars’ forældre. Pakkeriet har Lars, Susanne og sønnerne […]