Martin Lauridsen Østergaarden

I nærheden af Herning ligger Østergaarden hvor Laila og Martin Lauridsen bor sammen med deres fem børn. Ude i staldene bor familiens heste og to flokke høns på hver 3000. Hver hønseflok har sin egen hønsegård, hvor Laila og Martin har plantet en hel lille skov. Velfærden skal være i orden – Det er vigtigt […]

Østerlykke

Ægpakkeriet Dueholm er opkaldt efter en mere end 200 år gammel bondegård af samme navn, beliggende ved Hovedgård mellem Horsens og Aarhus. Gård og pakkeri er en ægte familievirksomhed der drives af ægteparret Lars og Susanne Poulsen samt deres fem voksne sønner. Gården har de overtaget fra Lars’ forældre. Pakkeriet har Lars, Susanne og sønnerne […]

Jørgen Lodberg

På en gård nær Holstebro bor Tove og Jørgen Lodberg, og her driver Jørgen Vinding Landæg sammen med tre ansatte. Fordelt på tre flokke er her i alt 9.000 høns, og i 16 andre stalde med tilhørende udearealer bor der omkring 200.000 kyllinger, også kaldet hønniker. Når hønnikerne er så store at de begynder at […]

Truehøj Hønseri

I Himmerland, lidt nord for Hobro, bor Dorthe og Jens Clemensen på gården Truehøj hvor de har i alt 10.700 økologiske høns fordelt på fire flokke. 10 stude, to hunde og to voksne børn er her også. Til dagligt bliver hønsene passet af Dorthe og medarbejderen Alina. – For os er det især dyvelfærden som […]

Tommy Christensen

I det smukke Himmerland, tæt ved Rold Skov og Mariager Fjord, bor Bente og Tommy på en gård, hvor de har 10.120 høns, fordelt på fire flokke. I hønsegårdene er der træer og buske som hønsene kan søge ly og læ under, og der er græs som de kan nippe af. Tommy og Bente lægger […]

Erling Bonde

På St. Gåsdal nær Skjern i Vestjylland drives et større økologisk landbrug, ejet af Erling Bonde. Her er der blandt andet to stalde med høns og tilhørende hønsegårde, med 3000 høns i hver stald. Det der fylder mest på bedriften, er dog de 600 malkekøer samt deres kalve og kvier. Desuden har Erling 300 Angus […]

Okker Gokker Gården

På det nordlige Djursland bor Kaj Jørgensen på Okker Gokker Gården. I stalden og hønsegården har Kaj 4.380 høns fordelt på to flokke. Lige siden 1994 har han drevet gården økologisk. – At jeg er økolog skyldes især glæden ved at arbejde uden kemikalier. Det er også dejligt at hønsene kan gå udenfor, og indendørs […]

Anita Leif Mortensen

Sammen med otte dygtige medarbejdere driver ægteparret Anita og Leif Mortensen økologisk landbrug på to ejendomme nær Løkken i Vendsyssel. Hvert sted er der 9.000 høns fordelt på tre flokke. Desuden har Anita og Leif malkekøer, stude til opfedning og slagtekyllinger – det hele økologisk. Økologi er naturlighed – For os er økologi lig med […]

Karsten Thougaard

Karsten er tredje generation på gården Granly, hvor han bor sammen med sin kone. Sammen har de tre børn, hvoraf kun den yngste bor hjemme. Granly ligger vest for Hobro i et naturskønt område med skov og marker som nærmeste nabo. Udover de æglæggende høns har Karsten opdræt af hønniker (kyllinger som bliver til æglæggende […]

Uffe Stougaard

Hvolbækgård ligger i landsbyen Hvolbæk mellem Odder og Skanderborg. Her bor Jytte og Uffe Stougaard i stuehuset, og i staldene og hønsegårdene har de 12.000 høns. Hønsene er delt op i fire flokke på hver 3.000. Til gården hører 42 hektar jord, svarende til cirka 60 fodboldbaner, hvor Uffe blandt andet dyrker korn og en […]