Østerlykke

Ægpakkeriet Dueholm er opkaldt efter en mere end 200 år gammel bondegård af samme navn, beliggende ved Hovedgård mellem Horsens og Aarhus. Gård og pakkeri er en ægte familievirksomhed der drives af ægteparret Lars og Susanne Poulsen samt deres fem voksne sønner. Gården har de overtaget fra Lars’ forældre. Pakkeriet har Lars, Susanne og sønnerne […]

Jørgen Lodberg

På en gård nær Holstebro bor Tove og Jørgen Lodberg, og her driver Jørgen Vinding Landæg sammen med tre ansatte. Fordelt på tre flokke er her i alt 9.000 høns, og i 16 andre stalde med tilhørende udearealer bor der omkring 200.000 kyllinger, også kaldet hønniker. Når hønnikerne er så store at de begynder at […]

Tommy Christensen

I det smukke Himmerland, tæt ved Rold Skov og Mariager Fjord, bor Bente og Tommy på en gård, hvor de har 10.120 høns, fordelt på fire flokke. I hønsegårdene er der træer og buske som hønsene kan søge ly og læ under, og der er græs som de kan nippe af. Tommy og Bente lægger […]

Anita Leif Mortensen

Sammen med otte dygtige medarbejdere driver ægteparret Anita og Leif Mortensen økologisk landbrug på to ejendomme nær Løkken i Vendsyssel. Hvert sted er der 9.000 høns fordelt på tre flokke. Desuden har Anita og Leif malkekøer, stude til opfedning og slagtekyllinger – det hele økologisk. Økologi er naturlighed – For os er økologi lig med […]

Karsten Thougaard

Karsten er tredje generation på gården Granly, hvor han bor sammen med sin kone. Sammen har de tre børn, hvoraf kun den yngste bor hjemme. Granly ligger vest for Hobro i et naturskønt område med skov og marker som nærmeste nabo. Udover de æglæggende høns har Karsten opdræt af hønniker (kyllinger som bliver til æglæggende […]

Uffe Stougaard

Hvolbækgård ligger i landsbyen Hvolbæk mellem Odder og Skanderborg. Her bor Jytte og Uffe Stougaard i stuehuset, og i staldene og hønsegårdene har de 12.000 høns. Hønsene er delt op i fire flokke på hver 3.000. Til gården hører 42 hektar jord, svarende til cirka 60 fodboldbaner, hvor Uffe blandt andet dyrker korn og en […]

Henrik Bredahl

På tre ejendomme i Himmerland har Henrik Bredahl i alt 23.900 økologiske høns der lægger æg til Dueholm. Hønsene er delt op i i alt ni flokke, hver på højst 3.000 høns. Udover de voksne høns har familien Bredahl også mellem 40.000 og 50.000 økologiske kyllinger. Når kyllingerne bliver store og begynder at lægge æg, […]

Gl Hvam

Andre Hingstman I landsbyen Gl. Hvam i Himmerland har Andre Hingstman en gård med 10.000 økologiske høns. Hønsene er delt op i fire flokke som har hver deres del af stalden og hver deres hønsegård. Stalden er indrettet sådan at Andre let kan komme rundt i den selv om han sidder i kørestol efter en […]

Ingeborg Brian Holm

Midt mellem Esbjerg og Vejle har Ingeborg og Brian Holm deres økologiske landbrug med høns og grise. Høns har de 9.000 af, fordelt på tre flokke, og de har 600 søer (voksne hun-svin) som i løbet af et år føder omkring 13.800 små grise. Ingeborg og Brian beholder de fleste af grisene indtil de skal […]

FRYDENSBJERG

Nær Brande i Midtjylland driver Jan Volmar og Birgit Hoffmann den økologiske gård Frydensbjerg sammen med en voksen søn og en medarbejder mere. På Frydensbjerg er der hønsehuse og hønsegårde til seks flokke a’ 3000 høns. På gården avles der foder til hønsene på en del af de tilhørende 129 hektar jord (svarende til cirka […]