MORTENSEN ÆG OG ALTOFTEGÅRD

Sammen med otte dygtige medarbejdere driver ægteparret Anita og Leif Mortensen økologisk landbrug på to ejendomme nær Løkken i Vendsyssel. Hvert sted er der 9.000 høns fordelt på tre flokke. Desuden har Anita og Leif malkekøer, stude til opfedning og slagtekyllinger – det hele økologisk.

Økologi er naturlighed

– For os er økologi lig med naturlighed. I økologi er der ingen unødige tilsætningsstoffer, og dyrenes naturlige behov bliver tilgodeset, siger Anita.

– Hver eneste dag er vi glade for at passe økologiske høns og se at de har det godt. For at give hønsene gode forhold forsøger vi at lave attraktive hønsegårde. Det gør vi ved at så kløvergræs og plante forskellige træer. Så har hønsene noget at nippe i, og de kan søge skygge og skjul under træerne. Det passer godt til deres instinkter, fordi de oprindelig stammer fra vilde skovfugle, fortæller hun.

STALD DATA