4 HJERTER ER ØKOLOGISK LIV PÅ LUKSUSKLASSE

Vil du spise æg fra høns som ikke alene er økologiske men som lever et økologisk liv på luksusklasse, så skal du kigge efter æggebakker med 4 hjerter og teksten Det Ekstra Gode Liv. Sådanne æg forhandles i Irma og snart også i andre COOP butikker.

De 4 hjerter er COOP’s mærke for kød, mejeriprodukter og æg hvor der er gjort en ekstraordinær stor indsats for dyrevelfærden.

Kun hvis et uafhængigt panel af eksperter vurderer at forholdene for hønsene er markant bedre end for andre økologiske høns, må der være 4 hjerter på bakken. Hos Dueholm har vi udviklet et koncept for 4- hjerters-æg fra vores pakkeri, og dette koncept er blevet godkendt af COOP’s ekspertpanel. Her kan du læse hvad 4 hjerter på en bakke æg fra Dueholm står for.

INGEN ETAGER I HØNSEHUSET

For Dueholm betyder 4 hjerter blandt andet at der ikke må være nogen etager i hønsehuset ud over gulvet. I almindelige økologiske hønsehuse må der være to ekstra etager hvis hønsene kan bevæge sig frit mellem etagerne.

Når der ikke er etager i hønsehuset, har hønsene bedre mulighed for at bevæge sig rundt, landmanden har bedre mulighed for at se om de alle har det godt, og der er færre høns per kubikmeter end i huse med etager.

ENDNU MERE PLADS TIL AT SKRABE

Dueholms koncept for 4 hjerter foreskriver også at over halvdelen hønsehusets areal skal være indrettet til at hønsene kan gå og skrabe i strøelsen, som for eksempel kan være halm. I de almindelige økologiregler er det en tredjedel af arealet der skal være skrabeareal.

MERE PLADS PÅ SIDDEPINDENE

Høns vil per instinkt helst sidde på en pind et stykke over gulvet når de skal sove. Derfor kræver økologireglerne at alle økologiske høns skal have siddepinde. Dueholms regler for 4 hjerter kræver at der er 20 procent flere siddepinde end økologireglerne forlanger. Dermed bliver det lettere for hønsene at finde en ledig plads, også for dem der går sidst i seng.

GROVFODER FLERE GANGE OM DAGEN

De almindelige økologiregler kræver at hønsene dagligt får grovfoder der strøs ud på gulvet i hønsehuset eller i hønsegården. Det kan for eksempel være græs, roer, gulerødder og andre fiberrige afgrøder. Når æg fra Dueholm er mærket med 4 hjerter, får hønsene grovfoder flere gange om dagen; det er ikke nok at de får det én gang. Grovfoder er godt for hønsenes fordøjelse, og det er en del af deres naturlige adfærd at gå rundt og skrabe og hakke i det.

HØJ VELFÆRD HOS ALLE DUEHOLM-HØNS

Hos Dueholm har dyrevelfærden altid haft højeste prioritet; og vi er glade for og stolte over forholdene for samtlige høns der lægger æg til vores økologiske ægpakkeri, uanset om der er 3 eller 4 hjerter på æggebakken. Og et ekstra godt økologisk liv på luksusklasse er 4 hjerter værd, synes både COOP og vi på Dueholm.