ØKOLOGISK LIV PÅ LUKSUSKLASSE

Vil du spise æg fra høns som ikke alene er økologiske men som lever et økologisk liv på luksusklasse, så skal du kigge efter æggebakker med teksten Det Ekstra Gode Liv. Sådanne æg forhandles i Irma i COOP butikker.

INGEN ETAGER I HØNSEHUSET

For Dueholm betyder det blandt andet at der ikke må være nogen etager i hønsehuset ud over gulvet. I almindelige økologiske hønsehuse må der være to ekstra etager hvis hønsene kan bevæge sig frit mellem etagerne.

Når der ikke er etager i hønsehuset, har hønsene bedre mulighed for at bevæge sig rundt, landmanden har bedre mulighed for at se om de alle har det godt, og der er færre høns per kubikmeter end i huse med etager.

ENDNU MERE PLADS TIL AT SKRABE

Dueholms koncept foreskriver også at over halvdelen hønsehusets areal skal være indrettet til at hønsene kan gå og skrabe i strøelsen, som for eksempel kan være halm. I de almindelige økologiregler er det en tredjedel af arealet der skal være skrabeareal.

MERE PLADS PÅ SIDDEPINDENE

Høns vil per instinkt helst sidde på en pind et stykke over gulvet når de skal sove. Derfor kræver økologireglerne at alle økologiske høns skal have siddepinde. Dueholms regler kræver at der er 20 procent flere siddepinde end økologireglerne forlanger. Dermed bliver det lettere for hønsene at finde en ledig plads, også for dem der går sidst i seng.

GROVFODER FLERE GANGE OM DAGEN

De almindelige økologiregler kræver at hønsene dagligt får grovfoder der strøs ud på gulvet i hønsehuset eller i hønsegården. Det kan for eksempel være græs, roer, gulerødder og andre fiberrige afgrøder. Når æg fra Dueholm er mærket med 4 hjerter, får hønsene grovfoder flere gange om dagen; det er ikke nok at de får det én gang. Grovfoder er godt for hønsenes fordøjelse, og det er en del af deres naturlige adfærd at gå rundt og skrabe og hakke i det.

HØJ VELFÆRD HOS ALLE DUEHOLM-HØNS

Hos Dueholm har dyrevelfærden altid haft højeste prioritet; og vi er glade for og stolte over forholdene for samtlige høns der lægger æg til vores økologiske ægpakkeri. Det et det ekstra gode økologiske liv på luksusklasse, synes både COOP og vi på Dueholm.